Alerji nasıl teşhis edilir

Alerji tanısında laboratuvar ve klinik testlerden önce anamnez (hastanın şikayetlerinin dinlenmesi) ve klinik muayene çok önemlidir.

Anamnez:

ile alerji ve alerjiye benzer belirti veren ilaç yan etkileri, intolerans ve gıda zehirlenmesi gibi durumlar ayırt edilebilir. Hastanın hangi alerjene ne kadar süre maruz kaldığı ,yıl boyu  veya mevsimlerle ilişkisinin olup olmadığı, ev ve çevre ortamı, çalıştığı iş vs. gibi bilgiler bize hem yapacağımız testlerde hem de tedavi de çok yardımcı olur.

Klinik muayene;

Detaylı, gerektiğinde endoskopik kulak burun boğaz muayenesi bize çok değerli bilgiler verir. Burun muayenesinde burun içi mukoza ve konkalardaki renk değişimi ve ödem, şeffaf burun akıntısı, burun üzerinde sık burun silmeye bağlı çizgilenme, göz altlarında morluklar alerjiyi gösteren işaretlerdir.

Prick test(deri testleri):

Alerji deri testleri ucuz ve spesifik (alerjiye özel) olmasından dolayı sıklıkla kullanılır ve yüksek tanı değerine sahiptir. Genellikle ön kol iç yüzeyine alerjen madde damlatılır ve lanset ile delinerek 15-20  dakika beklenir, sonra pozitif ve negatif kontroller ile kıyaslanarak ciltte oluşan kızarıklık ve kabarıklık seviyeleri ölçülür. Solunumsal ve gıdasal alerjilerin tamamında kullanılabilir. Gıda alerjisi tanısında eğer taze gıda ekstresi kullanılmıyorsa test duyarlılığı düşük olduğu belirtilmiştir.İntradermal testlerde ise test maddesi enjektörle cilt içine verilir daha invaziv ve riskli bir testtir.

Kan testleri:

Serum eozinofil , IgE ve ECP seviyelerinin ölçümü alerji tanısı ve tedavi takibinde önemlidir. Serum eozinofil sayısı çok spesifik olmamakla birlikte  genel fikir vermesi açısından yapılabilir. Eozinofil katyonik protein (ECP) seviyesi doku hasarının derecesini gösterir ve tedavi takibinde önemlidir.
Alerjen spesifik IgE testleri ise az miktarlarda venöz kanın yeterli olması, çabuk sonuç vermesi, hormon ve ilaçlardan etkilenmemeleri gıda alerjilerinde üstünlüğü ve çok geniş alerji grubunu kapsamaları önemli avantajlarıdır. Prick testlere göre maliyeti yüksektir.

Uyarı testleri:

Nasal provakasyon, çift kör plasebo kontrollü gıda uyarı testi alerji tanısında çok değerli testlerdir. Gerektiğinde uygulanabilir ve değerli fikirler verir.