Allerjik rinitte aşı tedavisi

Alerji deri testleri ve spesifik IgE’lerle kesin tanısı konulan hastada alerji aşıları ile tedavi başlanabilir. Alerjen immünoterapi kişide alerjiye yol açan maddelerin düşük konsantrasyonda vücuda verilmesi sonucunda kişinin alerjene duyarsızlaştırılmasıdır(desensitizasyon).

Alerji aşılarının vücuttaki etkisi alerjik reaksiyona yol açan antikorların(IgE) üretiminde azalma, alerjen temasının ardından mast hücreleri tarafından serbest bırakılan kimyasal maddelerin (histamin,lökotrienler) üretiminde azalmadır.

Alerji aşıları enjeksiyon yolu ile cilt altı veya dil altı oral çözelti veya tablet (sublingual immünoterapi) olarak uygulanır.

Alerjen immünoterapisinden beklenen sonuç alerjinin nedeninin tedavi ve hastanın ilaca olan bağımlılığının azaltılması veya tamamen kaldırılmasıdır.

Uygulama şekli ne olursa olsun alerjen immünoterapisi tedaviye başlandıktan sadece birkaç ay sonra alerji semptomlarının azalmasını sağlar.

Alerjen immünoterapisinin süresi 3 ila 5 yıldır.Bu sürenin ardından hastalar birkaç yıl boyunca septomların remisyonundan yararlanır; bu immünoterapinin uzun süreli kalıcı etkisidir.Bu özellik antialerjik ilaçlara kıyasla alerjen immünoterapisinin en önemli avantajıdır.