Alerjik hastalıklar kimlerde görülür?

Alerjik hastalıklar yaş, cinsiyet, ırk ve sosyoekonomik statü farkı gözetmeden herkeste görülebilir. Genellikle çocukluk çağında yaygın olmakla birlikte başlangıç her yaşta olabilir.

Alerjinin gidişatında düzelme ve tekrarlama şeklinde düzensizlikler olabilir.

Sosyoekonomik  gelişmeye bağlı şehir ortamı trafik ve endüstrinin getirdiği kirlenme,  kapalı ev ortamında geçirilen saatlerin artışı, yapay gıdaların ve katkı maddelerinin kullanımının artışı ile alerji gelişiminde artış gözlenmiştir.